W minionym tygodniu podczas zdalnego nauczania, dzieci wspaniale pracowały i przypomniały oraz utrwaliły wiedzę dotyczącą znaczenia symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi oraz poszerzały i utrwalały wiadomości o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.