W minionym tygodniu tematem przewodnim były zwierzęta na wsi. Dzieci utrwaliły wiedzę na temat zwierząt hodowlanych występujących na wsi, wzbogacili słownictwo czynne o nazwy młodych osobników zwierząt hodowlanych oraz doskonalili sprawności manualne ręki podczas prac plastycznych.