Dzieci wiedzą już dużo o drzewach, o tych co mają liście, a także o tych porośniętych igłami.Kangurki poznały strażnika lasu – czyli leśniczego.