Zadaniem dzieci było ułożenie kolorowych kwadratów na tablicy według wylosowanego wcześniej schematu. Dziecko kształtuje pamięć i rowija logiczne myślenie; nazywa i rozpoznaje figurę geometryczną – kwadrat; rozróżnia kolorowe kwadraty i przypisuje je do odpowiednich miejsc na planszy.