Dzieci z grupy Biedronki i Motylki chętnie wykonywały ćwiczenia gimnastyczne zaprezentowane przez N. dotyczące ćwiczeń koordynacyjno-wzrokowych po torze przeszkód.