W przedszkolu praktycznie codziennie dzieci rysują, malują, lub wykonują inne prace plastyczne. Dzięki temu rozwijają swoją sprawność manualną oraz koordynację na linii oko – ręka, co będzie bardzo przydatne w późniejszym okresie nauki w szkole.