Kangurki dowiedziały się tego dnia dużo ciekawostek i informacje o życiu pszczół. Dzieci wiedzą, gdzie mieszkają pszczoły, co produkują, a także jak nazywa się osoba, która pracuje razem z pszczołami. Na koniec zajęć dzieci odtańczyly wesoły „taniec Mai”.