Zapoznanie się dzieci m.in. z symbolami narodowymi, kulturą oraz językiem w Wielkiej Brytanii.