Czas to jeden z najcenniejszych zasobów. Ciągle nam go brakuje. Mamy wiele ról, obowiązków domowych, zawodowych, zainteresowań. Żyjemy w świecie ciągłej gonitwy, dążenia do czegoś lepszego co będzie zaraz, za moment…