Czytanie globalne jest to wczesne czytanie, czytanie całowyrazowe. Termin ten przywędrował do nas z Ameryki przed dwudziestu laty wraz z książką „Jak nauczać małe dziecko czytać” której autorem jest Glenn Doman i Janet Doman. Glenn Doman to twórca tej lubianej przez pedagogów, psychologów jak również rodziców metody pracy z dzieckiem dzięki której nauczy się ono czytać.