Gryzienie w żłobkach jest dość powszechnym problemem występującym u coraz większej liczby dzieci. Jego skutki są bardzo dotkliwe: zarówno ze strony fizycznej jak i emocjonalnej. Z tego względu bardzo ważne jest podjęcie odpowiedniego działania we wczesnym etapie rozwoju dziecka, aby skutecznie zapobiegać występowaniu gryzienia w przyszłości Gryzienie jest sprawą złożoną i niepokojącą ze względu na jego dotkliwe skutki: rany, siniaki, zaczerwienienia. Dzieci, które gryzą, boleśnie ranią swoich rówieśników, niepokoi to zarówno rodziców jak i opiekunów. Dzieci, które zostały pogryzione albo zaczynają unikać gryzących lub wręcz naśladować te same zachowania i bronić się w ten sam sposób.