Wychowanie dziecka to sztuka. Jednym z jego tradycyjnych elementów jest karanie i nagradzanie. Według niektórych pedagogów nagrody i kary, stosowane przez wielu rodziców w dobrej wierze, mogą zaburzać rozwój niezależności dzieci oraz podkopywać ich poczucie własnej wartości. Czy wychowanie bez kar i nagród jest możliwe?