Bariera językowa określana jest jako trudności w porozumiewaniu się związane z nieznajomością obcego języka. Zazwyczaj komunikowanie się stanowi największy problem podczas nauki języka obcego. Nawet gdy rozumiemy ze słuchu, potrafimy napisać poszczególny tekst, czy też rozumiemy tekst czytany, w przypadku mówienia często występuje blokada komunikacyjna.